Låsens Historie

De første arkæologiske beviser på mekaniske låse er ca. 4000 år gamle. I Khorsabed i det nuværende Irak, har man fundet verdens ældste lås i et antikt tempel.

Egypterne havde de samme simple låsetyper, der kunne åbnes med 30. – 60. cm. lange nøgler lavet af træ. Låsene fungerede ved, at stifter i forskellige længder skulle løftes til den rette højde, i borede huller/kanaler (meget lig de moderne cylinderlåse).

Det var romerne der lavede de første nøgler og låse i jern. Låsene blev brugt til at sikre bygninger, bokse og smykkeskrin.

Tilholderlås

Tilholderlåsen er en lås der fungere ved at man med nøglen løfter nogle metalplader i forskellige højder, hvorefter nøglen kan drejes yderligere rundt, og derved skubbe riglen ind eller ud af låsekassen.. Metalpladerne er oftest af skiftevis stål og messing, da det giver den bedste “gang” i låsen – det giver en lavere friktion, end hvis man f.eks. kun brugte stål.

Cylinderlås

Den moderne cylinderlås blev opfundet af amerikaneren Linus Yale, der fik patent på opfindelsen i 1861.

I dag er cylinderlåsen nok den mest udbredte låsetype. Den benyttes bl.a. på døre, postkasser og i hængelåse. De fleste låsesystemer er også bygget på cylinderlåse.